Продуки

Статии

Безплатна доставка над 59 лв. до 1кг.

Marvi

Общи условия

Споразумение с потребителя

Моля, прочетете внимателно следните условия, преди да използвате този сайт. Marvi.bg предоставя услугите си за вас при спазване на следното Споразумение с потребителя.

Кои сме ние

По смисъла на този договор, и на този сайт, "Marvi.bg, сайт, ние" се отнася до Марви ЕООД. Цялото съдържание на този сайт е изключителна собственост на Марви ЕООД.

"МАРВИ" ЕООД е търговско дружество, вписано в търговския регистър на Агенцията по вписванията на Република България с ЕИК:123714208 със седалище: гр. Стара Загора 6000 и адрес на управление ул. Свещеник Георги Клисаров №7, вх. 0, ет, 4, ап. 8.

"МАРВИ" ЕООД притежава всички необходими разрешения, по смисъла на чл. 229, ал. 2 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, за търговия на дребно с лекарствени продукти в обекта на дружеството, а именно Разрешение № АП-956 / 09.03.2015 г. Обектът е ситуиран на адрес: гр. Стара Загора, бул. Патриарх Евтимий №73 с ръководител на аптеката маг.-фарм. Лиляна Ганева Колева.

Промени в тези Условия за ползване

Marvi.bg си запазва правото по всяко време да променя или актуализира условията на настоящото споразумение, информирайки клиентите в писмен вид до последния адрес, предоставен от клиента по електронна поща, с публикуване на сайта или с някакви други разумни средства за комуникация. Marvi.bg също така си запазва правото по всяко време да променя или да актуализира своята защита и сигурност на данни чрез използване на едни и други процедури. Клиентите потвърждава приемането на изменения или актуализации, като продължават да използват сайта.

Предоставяне на употреба

Ние предоставяме разрешение за ползване на съдържанието и софтуера ( "Услугите") на сайта за лични цели. Всяко друго използване на услуги на този сайт и възпроизвеждането му за цели, различни от тези, отбелязано по-горе, изменение, разпространение или преиздаване, без предварителното писмено разрешение на Marvi.bg, е строго забранено.

Цел на продажбите

Всички покупки на продукти от Marvi.bg са ограничени до лична употреба и не могат, без изричното писмено съгласие на Marvi.bg, да се се извършват във връзка с препродажба или търговска употреба. Ние си запазваме правото да ограничаваме количествата, до нормалният размер на покупки на дребно. Цената на продуктите в сайта може да варира в зависимост от специфичните търговски условия и да е различна от тази във физическите обекти на фирмата.

Търговски марки и права

Цялото съдържание на сайта, проектиране, текст, графики, изображения, емблеми, бутони, икони, интерфейси, аудио и видео клипове, както и подбор и условия за това, са изключителна собственост на Marvi.bg, или съответните доставчици на съдържание, и са защитени от международните и местни закони за авторско право. Софтуера, използван в този сайт е собственост на Марви ЕООД или съответните доставчици на софтуер и такъв софтуер е защитен от международните и местни закони за авторско право.

Правила за поверителност

Marvi.bg защитава информацията предоставена от клиента по начин и условия публикувани на този сайт. Условията за защита на личните данни и сигурност, могат да се изменят периодично с цел подобряване на защитата.

Рекламации

Marvi.bg полага всички разумни усилия, за да покаже възможно най-точно цветовете на продуктите, които се появяват на сайта. Въпреки това, действителните цветове, които виждате, ще зависят от редица фактори, включително и от монитора, който се използва и неговите настройки.

Marvi.bg не гарантира, че на вашият монитор всеки цвят ще бъде точен. Поръчвайки продукт с определен цвят, който е индентифициран чрез номер или наименование на съответният специфичен цвят, вие се съгласявате с покупката му.

Ако по някаква причина не сте удовлетворени от своя опит в този сайт, моля свържете се с нас или сверете цветовете със сайта на производителя.

На рекламация подлежи всяка стока, която не отговаря на заявената от клиента. Клиентът може да я откаже още с получаването от куриера и да не я приеме от него. На рекламация не подлежи стока, за която клиента е бил предварително предупреден за несъответствие или дефект, както и за стоки, чието несъответствие се дължи от материали предоставени от клиента. Ако при получаването на стока, тя е с нарушена или разпокъсана опаковка рекламацията ще бъде уважена само в присъствието на куриера още при самото получаване на стоката. В случай, че клиент приеме такава пратка и не предяви своите претенции пред куриера с получаването и отговорностите по рекламация се прехвърля към куриера, доставил пратката и клиента. При такива обстоятелства важат условията за рекламация на пратки на съответната куриерска фирма. При предявяване на рекламация в срок до 14 /четиринадесет/ работни дни от датата на покупката и при спазени всички условия на магазина, както и всички действащи законови разпоредби, клиентът може да претендира за възстановяване на заплатената сума в пълен размер, за замяна на стоката с друга или за отбив от цената. Всички разходи, които клиента е направил за получаването и връщането на закупената стока, комисионни на банки и други разходи извън сумата по стойността са за негова сметка. Няма право на рекламация лице, което се явява трета страна при получаването на пратката и не е основния платец по нея.

Ако по някаква причина не сте доволни от продукт, който сте закупили от този сайт можете да го върнете спазвайки условията и инструкциите за връщане, упоменати по-долу.

Ние ще ви предоставим избор между това да възстановим платената стока или да заменим закупеният продукт с друг.

Ограничения на отговорността

Marvi.bg в никакъв случай не носи отговорност за преки, косвени, специални, наказателни и случайни вреди или щети в размер който надвишава сумата платена от клиента за съответният продукт, дори и в случай когато Marvi.bg е бил предварително информиран за възможността за такива щети.

Поръчки и условия за доставка

Получаването на имейл за потвърждение или телефонно обаждане от Marvi.bg към вас представлява приемане на поръчка от наша страна и потвърждаване на офертата за продажба. Преди приемане на поръчката Marvi.bg не е задължен да я изпълни. Marvi.bg си запазва правото, без предварително уведомяване, да ограничи количеството продукти в поръчка цел с цел избягване на последваща препродажба.

Marvi.bg може да изиска допълнителна информация за клиента преди приемане на поръчката.

Неполучаването на имейл или телефонно обаждане от страна на клиента след приемането на поръчката от Marvi.bg се приема за негово съгласие да закупи поръчаният продукт на съответната цена, както и с цената, условията и времето за доставка. Отказ на поръчка се смята за валиден, когато е направен в рамките на същия работен ден, в който е направена поръчката, а за поръчки с експресна доставка в рамките на 1 /един/ час след потвърждаване на поръчката.

Външни сайтове и обвързване

Marvi.bg може да съдържа връзки към други сайтове в Интернет, които са собственост или се оперират от трети страни доставчици и други трети страни ( "Външни сайтове"). Marvi.bg не носи отговорност за съдържанието им. Можете да се свържете с администратора на сайта или уебмастъра, ако имате някакви притеснения по отношение на такива връзки или съдържанието на такива външни сайтове.

С настоящото споразумение се уреждат и тълкуват в съответствие със законите на Република България правата и задълженията на страните по него.

Настоящото споразумение, тъй като същото може да се изменя от време на време, представлява пълно и заключително към този момент споразумение между Marvi.bg и клиента по отношение на неговия предмет. То заменя и замества всички договорености и споразумения, писмени и устни, по отношение на такива въпроси.

Използването на сайта Marvi.bg представлява по същество приемане на това споразумение в този му вид. Ако не сте съгласни с настоящото споразумение, моля напуснете сайта Marvi.bg.

Продажбата на Лекарствени продукти е строго забранена за лица под 18 години!


Консултация с фармацевтc-form